โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 10  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-595-1169
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดประชารังสรรค์

 

            โรงเรียนวัดประชารังสรรค์   ตั้งอยู่เลขที่   1/3  ที่หมู่  10   ตำบลบางกร่าง   อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี   ถนนราชพฤกษ์   ซอยวัดประชารังสรรค์   บนที่ดินของวัดประชารังสรรค์ มีเนื้อที่โดยประมาณ   2  ไร่  50   ตารางวา   อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีประมาณ   15   กิโลเมตร
            ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2443  โดยพระอาจารย์เอี่ยมเจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์  เป็นผู้ก่อตั้งโดยมีพระภิกษุเป็นผู้สอน  สอนชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน 
            พ.ศ. 2486  พระครูชุ่ม ได้รับช่วงดำเนินการ ได้ขยายถึงชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาทางราชการได้สั่งยุบชั้นมัธยม  เปิดเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 4   เท่านั้น
              พ.ศ. 2472  ทางราชการได้ยกฐานะของโรงเรียนวัดประชารังสรรค์  เป็นโรงเรียนประชาบาลพระครูชุ่มได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่แบบ  ป.1 ข  และได้ย้ายจากศาลาการเปรียญมาเรียนที่อาคารหลังใหม่  โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาล   “ รัฐอินทรราษฏรบำรุง  ”พ.ศ.  2498 หลวงเชิดวุฒากาศ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา  ได้มาเยี่ยมโรงเรียน  และได้สั่งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา   โดยชื่อว่า  “ โรงเรียนมัธยมศึกษา  วัดหญ้าไทร ”  ต่อมาพระมหาพร  ปวโร  ได้เป็นผู้อุปการะโรงเรียนพร้อมทั้งจัดสร้างอาคารเรียนใหม่อีก 1 หลัง  แบบ  ป 1 ข   และทางราชการได้สั่งยกเลิกการสอนระดับมัธยมศึกษา  เปิดสอนเฉพาะระดับประถมศึกษา  เท่านั้น

               วันที่   12   กันยายน  พ.ศ. 2550  โรงเรียนได้ถ่ายโอนทรัพย์สิน  วัสดุ  ครุภัณฑ์ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

            วันที่   1   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551  โรงเรียนได้ถ่ายโอนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี              วันที่  15  พฤษภาคม     พ.ศ.  2551    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี   ได้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2 / 28  แบปรับปรุงพิเศษให้   1   หลัง   มูลค่า   7,498,000   บาทเลขรหัส   040 – 51 – 0011 และได้เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่   16   พฤษภาคม   พ.ศ.  2551   จนถึงปัจจุบัน

            วันที่  20  ธันวาคม    พ.ศ.   2552   ได้จัดงานฉลองอาคารเรียนหลังใหม่  และ ได้รับการสนับสนุนเงิน  135,000  บาท   จากชุมชนในการสร้างรั้วโรงเรียน และได้รับเงินสนับสนุนจากพระพยอม   กัลยาโน  ประธานมูลนิธิสวนแก้ว    จำนวน  320,000   บาท   ในการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างเพื่อใช้เป็นห้องเรียน สำหรับใช้สอนระดับชั้นอนุบาล  จำนวน   3   ห้องเรียน

            วันที่   11   เมษายน  พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ได้สร้างอาคารเรียน                   มูลค่า   10,307,000   บาทเลขรหัส   040 – 59 – 0061และได้เปิดใช้งาน   จนถึงปัจจุบัน

 

              ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน   ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่   1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยมีท่านพระครูกิตติวรวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน