โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 10  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-595-1169
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์  ผู้เรียนดี มีคุณภาพ ครูพร้อมสอน องค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกด้าน